• Isolerad studiomiljö
  • Engelskt tal
  • Obegränsade platser vid bordet
  • Snabbt tempo
  • Alla spelar på samma hand
  • våra tankar